Štampa
Napisao Administrator
nedelja, 29 januar 2012 20:27

LICENCIRANJE


Ministarstvo finansija Republike Srbije - Poreska uprava, je uvažavajući nezadovoljavajuće stanje u segmentu legalnosti softvera, kao i činjenicu da se pokazatelj stope piraterije ne smanjuje i stagnira na 74%, po čemu se svrstavamo u sam vrh liste prema istraživanjima IDC-a, donela Akcioni plan za rešavanje ovog problema. Zbog toga je odredila mesec decembar 2010. godine za široku akciju promocije legalnosti softvera! U ovom periodu naglasak je stavljen na prevenciju, edukaciju i pomoć pravnim licima kako bi se na vreme ispravili uočeni nedostaci i ispunili svi preduslovi legalnog poslovanja. Poreska uprava je formirala Posebnu jedinicu, koja će se baviti isključivo proverom legalnosti softvera kod pravnih lica. Ovu jedinicu trenutno čini 26 inspektora, IT eksperata, koji su tokom decembra pohađali specijalne obuke. Od januara 2011. godine Posebna jedinica za proveru legalnosti softvera postaće aktivna na terenu i geografski raspoređena na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Početkom 2012. otpočinje naredna faza sa unapređenjem sistema kontrole i razvoja sistema daljinske kontrole. Napominjemo da je obaveza svih privrednih subjekata posedovanje legalnog softvera koja je utvrđena zakonom o zaštiti prava intelektualne svojine.

 

GT Solutions može izvršiti kompletnu proveru legalnosti vašeg softvera, počev od kontrole postojećeg stanja, usaglašavanja potrebnih softverskih aplikacija, do nabavke legalnog softvera za vaše preduzeće.

Poslednje ažurirano ( sreda, 23 maj 2012 14:44 )